• 070 8918462

De mens achter NoReJa advies

In gesprek met Bert Calatz. Oprichter en eigenaar van NoReJa advies

Bert Calatz

Waarom deze onderneming?

Ik ben eind 2012 met NoReJa advies begonnen. Organisatieadvies in het algemeen en procesoptimalisatie van het salesproces in het bijzonder. Gericht op de ambitieuze MKB ondernemer. Op een no-nonsense wijze werken naar een schaalbaar en herhaalbaar salesproces. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds onze core business.

NoReJa is een verwijzing naar mijn kinderen, Norah, Renske en Jan-Jelle maar staat ook voor samenwerking. Want dankzij samenwerking bereik je meer. Samenwerking van mij met jou in een no-nonsense aanpak. Maar ook samenwerking van jou met je klant, die betaalt je rekening immers.

 

Image

Procesoptimalisatie van het salesproces, wat mag de klant verwachten?

Wij ondersteunen het MKB in hun groei en ondernemerschap. Ondernemerschap is eigenlijk niet meer dan het oplossen van een probleem voor je klant. Verwacht van ons dat wij je hierin durven te confronteren. NoReJa advies is niet adviseren om het adviseren. In de praktijk blijken veel ondernemers wel te willen groeien, maar zij leggen hiervoor het accent verkeerd. Dat is een gevolg van het feit dat menig ondernemer meer verliefd is op het product of dienst dan op de klant. En tja, liefde maakt blind. Wees streng voor jezelf en handel meer vanuit klantperspectief. 

Hoe verkoopt een product of dienst zich?

Als alle aandacht uitgaat naar je product of dienst dan vergeet je dus de klant. Maar wie betaalt er eigenlijk jouw rekeningen? Wat commercie betreft gaan wij er vaak onterecht van uit dat een product zichzelf wel verkoopt. En als de klant het niet koopt, ligt het aan hem of haar. Maar het heeft natuurlijk veel meer met in actie komen te maken. Want naast een stukje marketing is het 'doen' van sales gewoon erg belangrijk. En dat laatste schiet er nog wel eens bij in. 

Is het hebben van verkooptalent belangrijk?

Commercieel succes heeft altijd met inzet te maken en veel minder met je product of dienst of dat je talentvol verkoper bent of niet. Het gaat er niet zozeer om wat je 'verkoopt' maar veel meer hoe je het 'verkoopt'. Voldoende inzet en strategisch goed uitgevoerd is de basis voor groei.

In formulevorm ziet dat er zo uit:

Talent x Inzet x Strategie = Resultaat
10 x 2 x 2 = 40 (maximaal talent, minimale inzet en strategie)
5 x 5 x 5 = 125 (gemiddeld talent, inzet en strategie)
2 x 10 x 10 = 200 (minimaal talent, maximale inzet en strategie) 

Bij verbetertracjeten ligt de focus dikwijls op het verbeteren van specifieke vaardigheden (talentontwikkeling) en is er weinig tot geen aandacht voor inzet en strategie. Terwijl juist deze laatste twee parameters het verschil maken. Uiteraard gaat deze formule op voor zowel het individu als ook voor een team of een onderneming als geheel.

Onze aanpak is erop gericht om inzet te vergroten (niet harder maar slimmer) en een strategie te ontwikkelen die gericht is op het bereiken van een schaalbaar en herhaalbaar salesproces. 

Talent x Inzet x Strategie = Resultaat

Image

Het resultaat

Image

Slagen projecten altijd?

Dat is wel ons streven en het lukt ook vrijwel altijd. Voor zowel de klant als voor ons. Simpelweg omdat wij value based werken. Er is dus altijd sprake van een win/win. Waar het ons omgaat is dat het duurzaam is. Niet in de zin dat de klant klant blijft maar juist dat klant verder kan zonder ons. Dat klinkt bijzonder want zo moeten wij steeds op zoek naar nieuwe klanten, maar wij adviseren nu eenmaal niet om het adviseren. Wij hebben het dan over "tijdelijk nodig maar werken aan zo snel mogelijk overbodig".

Vraag je het de klant dan zal je zaken horen als "hij houdt je een spiegel voor en dat is soms best confronterend", "als ik iets geleerd heb dan is het wel het sluiten van een deal", "we maken nu minder offertes maar krijgen meer orders!". Als je het mij vraagt prima kritieken. Blij mee!

Kennis kost?

Wat kost het? Bij menig acquisitiegesprek één van de eerste vragen. Maar wat het kost is niet zo relevant, wat het oplevert des te meer. Daarom bij ons value based pricing.  

Kennis maken?

De snelste manier om te ontdekken of wij waardevol voor elkaar kunnen zijn is door contact op te nemen. De beller is sneller maar mailen kan ook. Dan nemen wij daarna contact op.

Kennis delen!

NoReJa advies is initiatiefnemer van het kennisplatform Business voor Boekhouders. Tips en adviezen voor boekhouder en administratiekantoor over het realiseren van groei.
©NoReJa advies bv - 2018