Er zijn meer administratiekantoren....

...dan klanten!

Meer administratiekantoren dan klanten?

Menig kantoorhouder is heel wat tijd kwijt met het op peil houden van de omzet. Tarieven staan niet zelden onder druk en het vinden en binden van klanten blijkt vervolgens ook best uitdagend te zijn.

Met ons adviesbureau helpen wij accountants- en administratiekantoren bij het vinden en binden van klanten en in voorkomend geval poneren wij dikwijls de stelling "Tja, er zijn nu eenmaal meer kantoren dan klanten". Kantoorhouders zijn zich niet altijd bewust van de marktomvang waarin men opereert en een prikkelende stellingname werkt dan goed om bewustwording - of op zijn minst nieuwsgierigheid - aan te wakkeren. Vervolgens wil men dan natuurlijk weten hoe wij tot deze stellingname zijn gekomen.

Nu kunnen wij heel feitelijk gaan antwoorden met cijfers van het CBS als "de waarheid" echter dat doen we niet. We gaan tijdens het gesprek met betreffende kantoorhouder de stellingname beredeneerd onderbouwen en altijd vanuit zijn of haar perspectief.

Vragen als "Hoeveel FTE heeft u nu aan het werk?", "Hoeveel klanten bedient u met u kantoor?", "Wat is de omzet per klant per jaar?", "Hoe is uw klantenportfolio opgebouwd (% zzp, kb, mkb klanten)?". Om maar een paar relevante vragen te schetsen. Vervolgens kan je verkregen antwoorden, afhankelijk van welke invalshoek je neemt, omzetten in het getal "benodigde klanten per FTE". Welke invalshoek je ook neem, grosso modo komt het neer op tussen de 60 tot 100 benodigde klanten per FTE. Zie dat in deze als een gegeven.

Een ander gegeven is de markt. Hoe groot is de markt eigenlijk? Optimistisch ingeschat zal ongeveer de helft van alle ondernemers bereid zijn de boekhouding, fiscale aangiftes enzovoort uit te besteden aan een kantoor. De rest lost het anders op. Dan zou dat neerkomen op in potentie een markt van tussen de 750.000 en 1 miljoen klanten. Op zijn max - dus 1 miljoen klanten / 60 klanten per FTE - zou je er dus 16000 FTE mee aan werk kunnen houden. 

Leg dat eens naast onderstaande cijfers van het CBS. De stelling er zijn meer kantoren dan klanten zal dan niet ver bezijden de waarheid zijn. 

ABCDEFGHIJKL
1
Bedrijven; bedrijfstak
2
Perioden: 2020 1e kwartaal*
3
Bedrijven naar aantal werkzame personen
4
Totalen123 tot 55 tot 1010 tot 2020 tot 5050 tot 100
5
Bedrijfstakken/branches SBI 2008aantalaantalaantalaantalaantalaantalaantalaantal
6
69201 Registeraccountantskantoren177013451057595755015
7
69202 Accountantskantoren (AA-consulent)
423029654052653051657530
8
69203 Boekhoudkantoren1700013710203575039585155
9
69204 Belastingadviesbureaus4805385547023515560250
10
69209 Overige administratiekantoren54754495480245130604515
11
Bron: CBS

Kennis kost?

Wij bieden u een systematiek die resultaat garandeert wanneer u deze actief implementeert. Van het resultaat vragen wij een percentage. Daarom bij ons value based pricing.  

Kennis maken?

De snelste manier om te ontdekken of wij waardevol voor elkaar kunnen zijn is door contact op te nemen. De beller is sneller maar mailen kan ook. Dan nemen wij daarna contact op.

Kennis delen!

NoReJa advies is initiatiefnemer van het kennisplatform Business voor Boekhouders. Tips en adviezen voor boekhouder en administratiekantoor over het realiseren van groei.
©NoReJa advies bv - 2018