Een financieel dashboard

...nuttig, nodig, waardevol?

Waarom een financieel dashboard (nog steeds) weinig toevoegt.

Dashboards zijn hot in accountantsland. De meeste leveranciers van boekhoudsoftware bieden dashboard mogelijkheden. Rechtstreeks vanuit het eigen pakket dan wel via een koppeling met derden. Met als wervend resultaat, actuele cijfers overzichtelijk en live getoond op pc, laptop, tablet of smartphone. Het ‘verkoopargument’ is dat u en uw klant nu altijd beschikken over actuele stuurinformatie.

En ja, het is goed om actueel inzicht te hebben in bijvoorbeeld winst en cashflow maar is het stuurinformatie? Nee, niet in deze vorm. Feitelijk is het nu getoonde een standaard rapportage over gedane zaken actueel gepresenteerd. Operationeel is de waarde beperkt. Waar ik, als ondernemer, wel in geïnteresseerd zou zijn is hoe gerapporteerde winst en cashflow precies tot stand is gekomen. Is het schaalbaar en dus herhaalbaar. Waardevolle informatie die echter niet direct uit alleen de boekhouding is te halen.

Kortom, het huidige aanbod aan dashboards geeft nu weinig toegevoegde waarde. Dat is jammer, want in de basis is een dashboard een goed idee. Goed ingezet een prima tool ook, om als accountant de switch te kunnen maken van kostenpost naar waardecreator.

Hoe een dashboard wel van toegevoegde waard is.

Een dashboard welke live informatie geeft waar de ondernemer operationeel op kan (bij)sturen is waardevol. En zoals gemeld, dan heb ik als ondernemer niet voldoende aan de standaard informatie die uit de boekhouding te halen is. Verrijking van deze standaard informatie met relevante gegevens uit andere bronnen is nodig. Denk dan aan de CRM en ERP database, de loonadministratie en bijvoorbeeld een gekoppelde database met daarin relevante fiscale regelgeving.

En dat is dan nog maar stap één. De volgende stap is om uit deze data relevante, klantspecifieke informatie te halen.

Een voorbeeld, direct van toepassing op je kantoor.
Dienstverleners verrekenen doorgaans op basis van gewerkte uren maal uurtarief. Ook abonnementsvormen hebben als basis het aantal te werken uren maal uurtarief. Goed inzicht in de bezettingsgraad is dan ook cruciaal. Weet u de bezettingsgraad van uw kantoor? Hoeveel uur zijn uw mensen bijvoorbeeld vorige week aanwezig geweest en hoeveel uur is daarvan gefactureerd. Rechtstreeks of via een abonnement. Minder uren dan dat men aanwezig was? Waar zijn die uren dan aan besteed en wat betekend dit voor de bezetting voor komende periode. Houdt u, qua toekomstige bezetting al rekening met nog op te nemen vakantiedagen, (PE) studiedagen, ziekteverzuim, de nog lopende verplichtingen voorkomend uit een abonnement enzovoort.

De hieruit volgende bezettingsgraad is prachtig visueel in beeld te brengen en wordt daardoor hele rake stuurinformatie. In één blik ziet u of u in de pas loopt of juist niet en wat dit doet met uw toekomstige omzetkansen en de cashflow.

Dit is natuurlijk maar één voorbeeld. U bent creatief genoeg om, in samenspraak met uw klant, waarde toevoegende rapportages te ontwikkelen. Dicht tegen uw vakgebied danwel meer operationeel dicht bij uw klant.

Kort en goed.

De nu aangeboden dashboards bieden mij inziens geen toegevoegde waarde. Als ondernemer kan ik er niks mee en doe ik er dus ook niks mee. Logisch dus indien het u meer moeite kost dan gedacht om dit aan de klant te brengen.

Maar, zoals wel blijkt, het idee van een dashboard is zeker niet verkeerd en verdient dan ook aandacht. De juiste aandacht. Net als uw klant….toch?

Kennis kost?

Wij bieden u een systematiek die resultaat garandeert wanneer u deze actief implementeert. Van het resultaat vragen wij een percentage. Daarom bij ons value based pricing.  

Kennis maken?

De snelste manier om te ontdekken of wij waardevol voor elkaar kunnen zijn is door contact op te nemen. De beller is sneller maar mailen kan ook. Dan nemen wij daarna contact op.

Kennis delen!

NoReJa advies is initiatiefnemer van het kennisplatform Business voor Boekhouders. Tips en adviezen voor boekhouder en administratiekantoor over het realiseren van groei.
©NoReJa advies bv - 2018